Milí priatelia, Najnovšie číslo českého časopisu Kvalitní Život prináša článok Júlii Sellers o holistickom prístupe k človeku a sile lásky.Želáme príjemné čítanie. link na časopis: https://www.kvalitnizivot.com/
Milí priatelia, Najnovšie číslo vedeckého časopisu ITJ (The Integral Transpersonal Journal) opublikovalo  štúdiu J. Sellers pod názvom „Spoločné charakteristiky anomálnych percepčných zážitkov“. ITJ vydáva Integrálny transpersonálny inštitút so sídlom v Miláne. Článok, ktorý je v angličtine, približuje fenomenológiu mimotelových zážitkov (OBE) vyskytujúcich sa spontánne u zdravej populácie alebo vyvolaných patologicky, ako aj ďalšie typy anomálnych

Vieš čo je Self-care?

Milí priatelia, SEN Slovensko a Česko vytvorilo v spolupráci s cezhraničnou sieťovou iniciatívou Self-Care Initiative Europe -SCiE- brožúrku (ktorá bude uverejnená na našej webovej stránke) na podporu “Týždňa samostarostlivosti”/”Self-Care Week Europe”, ktorý si EÚ pripomína v dňoch 18. – 24. novembra 2019. Táto kampaň v rámci EÚ má za cieľ zapojiť odborníkov, osoby s rozhodovacou
Milí priatelia, Je mi cťou oznámiť Vám, že sme začali spolupracovať s projektom Psychology Tools (Nástroje psychológie) so sídlom vo Veľkej Británii. Projekt Psychology Tools má dvojaké poslanie:  a) zabezpečiť, aby terapeuti na celom svete mali prístup k vysoko kvalitným nástrojom (overených vedeckým výskumom), potrebných na vykonanie účinnej terapie a liečby b) byť spoľahlivým zdrojom tzv. psychologickej svojpomoci pre verejnosť. Svojpomoc a svojpomocné skupiny sa pomaly dostávajú

Fenomén duchovného prebudenia

Milí priatelia, nové číslo českého odborného časopisu Eniopsychologie prináša článok Júlie Sellers na tému duchovné prebudenie, psychospirituálna kríza a duchovno transformačné zážitky u detí. www.eniologiecloveka.cz
Základy vývoja ľudského potenciálu a teda každého dieťaťa začínajú dávno pred narodením, dokonca ešte aj pred oplodnením konkrétneho budúceho života. Optimálne základy rastu a odolnosti-imunity, vrátane rozvoja mozgu, emočnej inteligencie a samoregulácie našich budúcich potomkov, sú založené na optimálnych podmienkach počas obdobia pred počatím, tehotenstva, narodenia a prvého roku života. Úplne najdôležitejšie obdobie ľudského rozvoja
Milí priatelia, Na nižšie uvedenom odkaze si môžete pozrieť úvod k 12 krokovému programu SEA, ktorý nedávno začal fungovať aj na Slovensku a v ČR. SEA je pre ľudí, ktorých duchovné JA sa otvára a v rámci tohto procesu potrebujú pomôcť. Od strany 9 nasledujú hodnotenia SEA programu ich účastníkmi. Ak Vás tento program zaujme, napíšte nám
JCAHO -Spojená akreditačná komisia USA za účelom akreditácie organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosti v USA vydala zmeny vo svojom akreditačnom manuále. Prišla totiž s novou požiadavkou na klinické hodnotenia a to s požiadavkou, aby sa v rámci liečby bral do úvahy aj pacientov duchovný, respektíve náboženský život. Tieto totiž môžu vo veľkej miere ovplyvniť diagnózu aj

Viete, že?

Srdce riadi mozog, nie naopak. Srdce má svoj vlastný mozog. Viac na FB stránke Julia Sellers (autor) v audio nahrávke. link: https://www.facebook.com/JuliaSellersOFFICIAL/videos/713200519149310/

Recent Posts

TOP