Duchovno transformačné zážitky z pohľadu transpersonálneho psychológa.  Novinka na knižnom trhu. Projekt Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydáva v týchto dňoch novú knihu doktorky transpersonálnej psychológie Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje okrem 15 príbehov ľudí, ktorí zažili NOTEs aj  príbeh duchovno-transformačných zážitkov Júlii Sellers,
Milí priatelia,  Pre anglicky hovoriacich čitateľov nižšie uvádzame anglickú verziu poémy, respektíve zamyslenia J. Sellers pod názvom „Zomrela som do nového života“ (“I died into a new life”), ktorú na svojich stránkach uverejnila britská nezisková organizácia na podporu duchovno transformačných zážitkov “Emerging Proud”. I died into a new life. Julia Sellers The day I died into
Rok 2019 ako európsky a globálny rok proti výskytu bolesti u tých najzraniteľnejších. Milí priatelia,  SEN Slovensko a Česko sa stalo členom celouerópskej siete organizácií SIP (Societal Impact of Pain), ktorá je súčasťou Platformy pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia pri Európskej komisii. Sieť sa zaoberá spoločenským dosahom a vplyvom, ktorú má bolesť, či už chronická alebo iné druhy bolestí, na obyvateľstvo krajín EU. Vedeli
Duchovno transformačné zážitky z pohľadu transpersonálneho psychológa.   Vážení čitatelia, Projekt Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydáva v týchto dňoch novú knihu doktorky Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje okrem 15 príbehov aj  príbeh duchovno-transformačných zážitkov Júlii Sellers, zakladateľky „SEN Slovensko Česko“. Kniha je vydaná v
Milí čitatelia, Najnovšie vydanie českého časopisu Kvalitní Život, prináša úvahu J. Sellers pod názvom “ Pravé poznanie je hĺbkou Tvojej duše.“ Prajeme príjemné čítanie. Pravé poznanie je vnútorného charakteru, nakoľko vychádza zo srdca. Je to poznanie Tvojho najvnútornejšieho vnútra, ktoré je zároveň Tvojou hĺbkou a rozmerom duše. Skutočné poznanie neprichádza z cudzieho vnútra, teda od niekoho iného. Pokiaľ, ako prameň živej vody nevytryskne
“SEN Slovensko a Česko“ sa stalo asociovaným členom PAI. Psychická trauma spôsobuje fyzickú bolesť. Milí priatelia, S radosťou oznamujeme, že občianske združenie “SEN Slovensko a Česko“  sa stalo asociovaným členom PAI. (https://pae-eu.eu) V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že “SEN Slovensko a Česko“ je vôbec prvou slovenskou organizáciou-občianskym združením, ktoré sa stalo asociačným členom organizácie PAI-Pain Aliance Europe, medzinárodnej
Milí priatelia, Marcové číslo českého odborného časopisu Eniologie Člověka prináša štúdiu Júlie Sellers o glosolálii, xenolálii a mimotelových zážitkoch.  Glosoláliu mnohí poznajú z Biblie ako hovorenie jazykmi, dar rečí. Nasleduje celý text: Predpokladá sa, že zážitky mystickej a náboženskej povahy sa vyskytujú v spánkovom laloku. Mnohé z nich sa odohrávajú prirodzene a u zdravej populácie,

J.Sellers pre český časopis KZ

32 % z opýtaných zažilo klasický únos 68% opýtaných neboli obeťami klasického únosu, ale zažili iné formy kontaktov s mimozemskými civilizáciami 450 jedincov má „vedomé“ spomienky na palubu kozmickej lode 81% zažilo mimotelové zážitky 1636 opýtaných prijalo telepatické správy. „Energetické bytosti (55%) a bytosti podobné ľuďom“(52%) sú podľa účastníkov prieskumu najviac videné bytosti. 1345 z

Nová štúdia Júlii Sellers

Milí priatelia, Pre anglicky hovoriacích nižšie uvádzame odkaz na novú vedeckú štúdiu Júlii Sellers pod názvom „Transpersonal and Transformative Potential of Out-of-Body Experiences“, (Transpersonálny a transformačný potenciál autoskopických javov), ktorý je zverejnený v poslednom čísle rezenzovaného časopisu Journal of Exceptional Experiences and Psychology. Možno mnohí prechádzajú podobnými javmi, (ktoré vedecky spadajú do katergórie austokopických javov),

Konope údajne nepomáha.

Pozitíva medicínskeho využitia konope sa nepreukázalo. Nahraďte používanie psychoaktívnych látok rastlinného pôvodu nezištnou láskou, empatiou, smiechom a cítením za účasti srdca. Milí priatelia, Platforma pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia pri Európskej komisii zaslala našemu OZ „SEN SR/ČR“ čerstvú štúdiu o využití kanabisu. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť vydalo v decembri

Recent Posts

TOP