Milí priatelia, Informácie nižšie uvedené mám od Petra Lehmanna, aktivistu,lektora, spisovateľa, konzultanta a môjho kolegu z organizácie podporujúcej neužívanie, respektíve vysadenie psychiatrických liekov. Jeho článok bol publikovaný v knihe, ktorá je úplne čerstvá, vyšla len tento mesiac, čiže informácie z nej máte možnosť čítať ako prví na Slovensku. Kniha sa týka cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 3
Milí priatelia, Stresy zažité prarodičmi sa odzrkadlia na vnúčatách, preto sa učme vo veľkom odpúšťať , a to hlavne rodinným príslušníkom.Aj o tom sa píše v  najnovšom článku Júlie Sellers, ktorý uverejnil český časopis Kvalitní život v rámci pravidelného stĺpčeka J. Sellers v tomto časopise. 
Prosím zdieľajte s tými, o ktorých Vám intuícia napovie, že to potrebujú. Milí priatelia, Slovenská a česká sekcia SEA (Spiritual Emergence Anonymous/ Anonymní jednotlivci s duchovnými zážitkami) pozýva tých, ktorí majú záujem stať sa v budúcnosti súčasťou internetovej SEA skupiny Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami, aby si preštudovali základné materiály SEA, ktoré boli preložené do slovenčiny a nachádzajú sa na hlavnej SEA stránke v kolónke slovenčina. (viď
“SEN Slovensko a Česko” sa prikláňa k názoru, že dozrel čas na začatie dialógu o vplyve stresu, duševného zdravia, ako aj problémov súvisiacich s traumou na chronickú bolesť. Ako možno viete, všetky tieto fenomény sú prepojené a vzájomne súvisia. V USA sa už dlhšiu dobu rozvíja fenomén tzv. trauma informed care, alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti
Priatelia, Naša organizácia SEN SR/ČR ako člen Platformy verejného zdravia EU dostala kópiu čerstvo vydanej správy o drogách pod názvom “ Európska správa o drogách Trendy a vývojové zmeny 2019″ Pre krátkosť času z nej pre Vašu info vyberáme len pár záchytných bodov (viď nižšie). Európsky trh s kokaínom naďalej rastie Kokaín: poškodenia zdravia sú evidentnejšie Kanabisové výrobky
Milí priatelia, Júnové číslo českého odborného časopisu Psychoeniologie Člověka prináša prvú časť štúdie Júlie Sellers pod názvom „Transpersonálny a transformačný potenciál autoskopických javov vo forme mimotelových zážitkov“ Druhá časť bude uverejnená v nasledujúcom vydaní časopisu.
Kniha o duchovno-transformačných zážitkoch sa bezplatne rozdáva v psychiatrických zariadeniach a terapeutických centrách. Ako sme Vás nedávno informovali, Hnutie Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydalo novú knihu transpersonálnej psychologičky Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non- ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje príbehy duchovno-transformačných zážitkov 16 ľudí. Kniha je vydaná v angličtine a je dostupná na
Milí čitatelia, Najnovšie vydanie českého časopisu Kvalitní Život, prináša článok Júlii Sellers o duchovných zážitkoch u detí. www.kvalitnizivot.com
Duchovno transformačné zážitky z pohľadu transpersonálneho psychológa.  Novinka na knižnom trhu. Projekt Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydáva v týchto dňoch novú knihu doktorky transpersonálnej psychológie Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje okrem 15 príbehov ľudí, ktorí zažili NOTEs aj  príbeh duchovno-transformačných zážitkov Júlii Sellers,
TOP