Rozhovor J.Sellers pre JAR

Milí priatelia, Nižšie uvádzam link na môj rozhovor pre časopis JAR. Dotýka sa teórií anomálnej percepcie, ale aj rozdielu medzi prijímaním informácií v rámci elektromagnetickej radiácie verzus priamej vibračnej kognície. Prvé je príjem informácii z cudzieho zdroja, druhé príjem informácií z vlastného zdroja, napríklad priamo cez srdce. Rozhovor je v angličtine. Neprekladať googlom, preklad nebude

Svetom hýbe láska

Najnovšie číslo českého časopisu Záhady Života prináša druhú časť rozhovoru s Júliou Sellers, tentokrát aj o tom, že svetom hýbe fyzikálna sila, ktorá sa nazýva láska. www.zahadyzivota.cz
Milí priatelia, vedeli ste, že: Čím viac objímate svoje deti, tým viac sa rozvíjajú ich mozgy? Kultúra, zvyky a presvedčenia formujú vyvíjajúci sa mozog detí a teda aj budúcnosť ľudstva. Čítanie nahlas malým deťom má pozitívny vplyv na ich správanie a pozornosť. Výskumy naznačujú, že trauma môže zmeniť mozog. Osoba, ktorá traumu zažila, nemusí byť
Milí priatelia, Je nám cťou oznámiť, že SEN Slovensko/Česko spolupracuje s novým výskumným projektom, ktorý bol spustený na  Yale univerzite v USA. Názov projektu je Yale Cope Project a jeho cieľom je hlbšie porozumieť tzv. anomálnym zážitkom, respektíve percepciám. Medzi neobvyklé/anomálne zážitky patrí napríklad počutie hlasov, vízie, videnia, alebo pocity prítomnosti niekoho, koho nie ste schopný
Milí priatelia, Nižšie uvádzam moje krátke zamyslenie nad niečím, čo na niektorých miestach funguje už bežne. Za posledné roky sa v USA uskutočnilo veľa výskumov o tom, ako súvisí náboženstvo, duchovnosť a zdravie. Spiritualita je pojem, ktorý v sebe skrýva nasledovné: duchovnosť, duchovný a náboženský život, religiozita, nábožnosť, viera. Na Slovensku sa tento pojem často zamieňa s duševným, mentálnym zdravím. Tieto pojmy

Psychoenologie Člověka

Milí priatelia, nové číslo českého odborného časopisu Psychoeniologie Člověka prináša druhú časť štúdie Júlie Sellers pod názvom „Transpersonálny a transformačný potenciál autoskopických javov vo forme mimotelových zážitkov“ .

Rozhovor pre časopis Záhady Života

Milí priatelia,Najnovšie číslo českého časopisu Záhady Života prináša rozhovor s Júliou Sellers na tému mimotelové zážitky. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že napriek tomu, že mimotelové zážitky sú pre niekoho senzáciou, pre človeka, ktorý ich máva denne môžu byť prekážkou v jeho každodennom živote?link na časopis: http://www.zahadyzivota.cz/
Milí  priatelia, Oznamujeme, že 12 krokový program Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami S.E.A. bol oficiálne spustený v stredu, 28. augusta, 2019 na jeho prvom online stretnutí. SEA je bezplatný 12 krokový program/liečebný postup pre tých, ktorí zažili, zažívajú duchovné prebudenie, rast, rozvoj, zážitky, ale aj krízu, do takej miery, že o tom potrebujú s niekým
Milí priatelia, Informácie nižšie uvedené mám od Petra Lehmanna, aktivistu,lektora, spisovateľa, konzultanta a môjho kolegu z organizácie podporujúcej neužívanie, respektíve vysadenie psychiatrických liekov. Jeho článok bol publikovaný v knihe, ktorá je úplne čerstvá, vyšla len tento mesiac, čiže informácie z nej máte možnosť čítať ako prví na Slovensku. Kniha sa týka cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 3
Milí priatelia, Stresy zažité prarodičmi sa odzrkadlia na vnúčatách, preto sa učme vo veľkom odpúšťať , a to hlavne rodinným príslušníkom.Aj o tom sa píše v  najnovšom článku Júlie Sellers, ktorý uverejnil český časopis Kvalitní život v rámci pravidelného stĺpčeka J. Sellers v tomto časopise. 

Recent Posts

TOP