Kniha o duchovno-transformačných zážitkoch sa bezplatne rozdáva v psychiatrických zariadeniach a terapeutických centrách. Ako sme Vás nedávno informovali, Hnutie Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydalo novú knihu transpersonálnej psychologičky Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non- ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje príbehy duchovno-transformačných zážitkov 16 ľudí. Kniha je vydaná v angličtine a je dostupná na
Milí čitatelia, Najnovšie vydanie českého časopisu Kvalitní Život, prináša článok Júlii Sellers o duchovných zážitkoch u detí. www.kvalitnizivot.com
Duchovno transformačné zážitky z pohľadu transpersonálneho psychológa.  Novinka na knižnom trhu. Projekt Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydáva v týchto dňoch novú knihu doktorky transpersonálnej psychológie Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje okrem 15 príbehov ľudí, ktorí zažili NOTEs aj  príbeh duchovno-transformačných zážitkov Júlii Sellers,
Milí priatelia,  Pre anglicky hovoriacich čitateľov nižšie uvádzame anglickú verziu poémy, respektíve zamyslenia J. Sellers pod názvom „Zomrela som do nového života“ (“I died into a new life”), ktorú na svojich stránkach uverejnila britská nezisková organizácia na podporu duchovno transformačných zážitkov “Emerging Proud”. I died into a new life. Julia Sellers The day I died into
Rok 2019 ako európsky a globálny rok proti výskytu bolesti u tých najzraniteľnejších. Milí priatelia,  SEN Slovensko a Česko sa stalo členom celouerópskej siete organizácií SIP (Societal Impact of Pain), ktorá je súčasťou Platformy pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia pri Európskej komisii. Sieť sa zaoberá spoločenským dosahom a vplyvom, ktorú má bolesť, či už chronická alebo iné druhy bolestí, na obyvateľstvo krajín EU. Vedeli
Duchovno transformačné zážitky z pohľadu transpersonálneho psychológa.   Vážení čitatelia, Projekt Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydáva v týchto dňoch novú knihu doktorky Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje okrem 15 príbehov aj  príbeh duchovno-transformačných zážitkov Júlii Sellers, zakladateľky „SEN Slovensko Česko“. Kniha je vydaná v
Milí čitatelia, Najnovšie vydanie českého časopisu Kvalitní Život, prináša úvahu J. Sellers pod názvom “ Pravé poznanie je hĺbkou Tvojej duše.“ Prajeme príjemné čítanie. Pravé poznanie je vnútorného charakteru, nakoľko vychádza zo srdca. Je to poznanie Tvojho najvnútornejšieho vnútra, ktoré je zároveň Tvojou hĺbkou a rozmerom duše. Skutočné poznanie neprichádza z cudzieho vnútra, teda od niekoho iného. Pokiaľ, ako prameň živej vody nevytryskne
Psychická trauma spôsobuje fyzickú bolesť. Milí priatelia, Občianske združenie “SEN Slovensko a Česko“ spolupracuje s  Pain Aliance Europe, medzinárodnou organizáciou so sídlom v Bruseli (https://pae-eu.eu). PAE združuje viac ako 40 organizácií z 18 krajín. Organizácia sa zaoberá fenoménom bolesti a ako bolesť vplýva na celkové zdravie ľudí. Výskumy potvrdzujú, že emocionálna bolesť je silnejšia ako
Milí priatelia, Marcové číslo českého odborného časopisu Eniologie Člověka prináša štúdiu Júlie Sellers o glosolálii, xenolálii a mimotelových zážitkoch.  Glosoláliu mnohí poznajú z Biblie ako hovorenie jazykmi, dar rečí. Nasleduje celý text: Predpokladá sa, že zážitky mystickej a náboženskej povahy sa vyskytujú v spánkovom laloku. Mnohé z nich sa odohrávajú prirodzene a u zdravej populácie,

J.Sellers pre český časopis KZ

32 % z opýtaných zažilo klasický únos 68% opýtaných neboli obeťami klasického únosu, ale zažili iné formy kontaktov s mimozemskými civilizáciami 450 jedincov má „vedomé“ spomienky na palubu kozmickej lode 81% zažilo mimotelové zážitky 1636 opýtaných prijalo telepatické správy. „Energetické bytosti (55%) a bytosti podobné ľuďom“(52%) sú podľa účastníkov prieskumu najviac videné bytosti. 1345 z

Recent Posts

TOP