Prosím zdieľajte s tými, o ktorých Vám intuícia napovie, že to potrebujú. Milí priatelia, Slovenská a česká sekcia SEA (Spiritual Emergence Anonymous/ Anonymní jednotlivci s duchovnými zážitkami) pozýva tých, ktorí majú záujem stať sa v budúcnosti súčasťou internetovej SEA skupiny Anonymných jednotlivcov s duchovnými zážitkami, aby si preštudovali základné materiály SEA, ktoré boli preložené do slovenčiny a nachádzajú sa na hlavnej SEA stránke v kolónke slovenčina. (viď
“SEN Slovensko a Česko” sa prikláňa k názoru, že dozrel čas na začatie dialógu o vplyve stresu, duševného zdravia, ako aj problémov súvisiacich s traumou na chronickú bolesť. Ako možno viete, všetky tieto fenomény sú prepojené a vzájomne súvisia. V USA sa už dlhšiu dobu rozvíja fenomén tzv. trauma informed care, alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti
Priatelia, Naša organizácia SEN SR/ČR ako člen Platformy verejného zdravia EU dostala kópiu čerstvo vydanej správy o drogách pod názvom “ Európska správa o drogách Trendy a vývojové zmeny 2019″ Pre krátkosť času z nej pre Vašu info vyberáme len pár záchytných bodov (viď nižšie). Európsky trh s kokaínom naďalej rastie Kokaín: poškodenia zdravia sú evidentnejšie Kanabisové výrobky
Milí priatelia, Júnové číslo českého odborného časopisu Psychoeniologie Člověka prináša prvú časť štúdie Júlie Sellers pod názvom „Transpersonálny a transformačný potenciál autoskopických javov vo forme mimotelových zážitkov“ Druhá časť bude uverejnená v nasledujúcom vydaní časopisu.
Kniha o duchovno-transformačných zážitkoch sa bezplatne rozdáva v psychiatrických zariadeniach a terapeutických centrách. Ako sme Vás nedávno informovali, Hnutie Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydalo novú knihu transpersonálnej psychologičky Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non- ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje príbehy duchovno-transformačných zážitkov 16 ľudí. Kniha je vydaná v angličtine a je dostupná na
Milí čitatelia, Najnovšie vydanie českého časopisu Kvalitní Život, prináša článok Júlii Sellers o duchovných zážitkoch u detí. www.kvalitnizivot.com
Duchovno transformačné zážitky z pohľadu transpersonálneho psychológa.  Novinka na knižnom trhu. Projekt Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydáva v týchto dňoch novú knihu doktorky transpersonálnej psychológie Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje okrem 15 príbehov ľudí, ktorí zažili NOTEs aj  príbeh duchovno-transformačných zážitkov Júlii Sellers,
Milí priatelia,  Pre anglicky hovoriacich čitateľov nižšie uvádzame anglickú verziu poémy, respektíve zamyslenia J. Sellers pod názvom „Zomrela som do nového života“ (“I died into a new life”), ktorú na svojich stránkach uverejnila britská nezisková organizácia na podporu duchovno transformačných zážitkov “Emerging Proud”. I died into a new life. Julia Sellers The day I died into
Rok 2019 ako európsky a globálny rok proti výskytu bolesti u tých najzraniteľnejších. Milí priatelia,  SEN Slovensko a Česko sa stalo členom celouerópskej siete organizácií SIP (Societal Impact of Pain), ktorá je súčasťou Platformy pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia pri Európskej komisii. Sieť sa zaoberá spoločenským dosahom a vplyvom, ktorú má bolesť, či už chronická alebo iné druhy bolestí, na obyvateľstvo krajín EU. Vedeli

Recent Posts

TOP