Duchovno transformačné zážitky z pohľadu transpersonálneho psychológa.   Vážení čitatelia, Projekt Emerging Proud so sídlom vo Veľkej Británii, vydáva v týchto dňoch novú knihu doktorky Nicole Gruel pod názvom “Emerging Proud through NOTEs” (príbehy ľudí s duchovno-transformačnými zážitkami-tzv. NOTEs z anglického originálu Non ordinary transformative experiences). Táto kniha prezentuje okrem 15 príbehov aj  príbeh duchovno-transformačných zážitkov Júlii Sellers, zakladateľky „SEN Slovensko Česko“. Kniha je vydaná v
Milí čitatelia, Najnovšie vydanie českého časopisu Kvalitní Život, prináša úvahu J. Sellers pod názvom “ Pravé poznanie je hĺbkou Tvojej duše.“ Prajeme príjemné čítanie. Pravé poznanie je vnútorného charakteru, nakoľko vychádza zo srdca. Je to poznanie Tvojho najvnútornejšieho vnútra, ktoré je zároveň Tvojou hĺbkou a rozmerom duše. Skutočné poznanie neprichádza z cudzieho vnútra, teda od niekoho iného. Pokiaľ, ako prameň živej vody nevytryskne
Psychická trauma spôsobuje fyzickú bolesť. Milí priatelia, Občianske združenie “SEN Slovensko a Česko“ spolupracuje s  Pain Aliance Europe, medzinárodnou organizáciou so sídlom v Bruseli (https://pae-eu.eu). PAE združuje viac ako 40 organizácií z 18 krajín. Organizácia sa zaoberá fenoménom bolesti a ako bolesť vplýva na celkové zdravie ľudí. Výskumy potvrdzujú, že emocionálna bolesť je silnejšia ako
Milí priatelia, Marcové číslo českého odborného časopisu Eniologie Člověka prináša štúdiu Júlie Sellers o glosolálii, xenolálii a mimotelových zážitkoch.  Glosoláliu mnohí poznajú z Biblie ako hovorenie jazykmi, dar rečí. Nasleduje celý text: Predpokladá sa, že zážitky mystickej a náboženskej povahy sa vyskytujú v spánkovom laloku. Mnohé z nich sa odohrávajú prirodzene a u zdravej populácie,

J.Sellers pre český časopis KZ

32 % z opýtaných zažilo klasický únos 68% opýtaných neboli obeťami klasického únosu, ale zažili iné formy kontaktov s mimozemskými civilizáciami 450 jedincov má „vedomé“ spomienky na palubu kozmickej lode 81% zažilo mimotelové zážitky 1636 opýtaných prijalo telepatické správy. „Energetické bytosti (55%) a bytosti podobné ľuďom“(52%) sú podľa účastníkov prieskumu najviac videné bytosti. 1345 z

Nová štúdia Júlii Sellers

Milí priatelia, Pre anglicky hovoriacích nižšie uvádzame odkaz na novú vedeckú štúdiu Júlii Sellers pod názvom „Transpersonal and Transformative Potential of Out-of-Body Experiences“, (Transpersonálny a transformačný potenciál autoskopických javov), ktorý je zverejnený v poslednom čísle rezenzovaného časopisu Journal of Exceptional Experiences and Psychology. Možno mnohí prechádzajú podobnými javmi, (ktoré vedecky spadajú do katergórie austokopických javov),

Konope údajne nepomáha.

Pozitíva medicínskeho využitia konope sa nepreukázalo. Nahraďte používanie psychoaktívnych látok rastlinného pôvodu nezištnou láskou, empatiou, smiechom a cítením za účasti srdca. Milí priatelia, Platforma pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia pri Európskej komisii zaslala našemu OZ „SEN SR/ČR“ čerstvú štúdiu o využití kanabisu. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť vydalo v decembri

SEN SR-ČR-signatárom SHAFE

Formovanie zdravých životných štýlov sa začína ešte pred narodením, vlastne už od počatia. SEN Slovensko a Česko, ktorého zakladateľkou je Júlia Sellers sa stalo signatárom spoločného vyhlásenia SHAFE ( Smart Healthy Age-Friendly Environments), iniciatívy, ktorá je súčasťou Platformy pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia pri Európskej komisii.Toto spoločné vyhlásenie podporuje formovanie inteligentných komunít občanov
Milí priatelia, Pre záujemcov o tému vedeckého bádania mimotelových zážitkov prikladáme odkaz na najnovšiu štúdiu Jú lie Sellers o mimotelových zážitkov v rámci zdravej, ako aj patologickej populácie, ktorú uverejnil Inštitút kognitívnej vedy Univerzity Seoul National v Južnej Kórei. Článok je v angličtine. http://cogsci.snu.ac.kr/jcs/index.php/issues/?uid=264&mod=document Journal of Cognitive Science. Institute for Cognitive Science, Seoul National University,

Rozhovor pre Kvalitní Život

Milí priatelia, Nižšie uvádzame 2. časť rozhovoru J. Sellers pre český časopis Kvalitní Život. Rozhovor sa týka činnosti organizácie SEN Slovensko a Česko, ktorá sa zaoberá duchovno-transformačnými zážitkami a zážitkami duchovna, ktoré sa často mylne spájajú s psychickými poruchami. „SEN Slovensko a Česko“ na pomoc ľuďom v duchovnej kríze „SEN Slovensko a Česko“ je súčasťou

Recent Posts

TOP