Vedecké práce:

  Mimotelový zážitok ako prípad rozšíreného vedomia.

 Glosolália, xenolália a mimotelové zážitky ako forma duchovno transformačných zážitkov.

  Stručný prehľad štúdií o mimotelových zážitkoch.

Transpersonálny a transformačný potenciál autoskopických javov vo forme mimotelových zážitkov.

A Study on Non-Human Intelligence Contacts and their relevance to anomalous perception.

Prednáškana Yale University USA.

 

TOP